Expositie Iconen en symbolen

Al kort nadat het thema Iconen en symbolen begin dit jaar bekend werd is Jan Blokker begonnen met de voorbereiding van een hierop van toepassing zijnde expositie.

U mag gerust aannemen dat het eindresultaat, getoond tijdens de afgelopen Open Monumentendagen, hem gedurende een aantal maanden veel zoek- en denkwerk heeft gekost. Gelukkig kon hij voor sommige zaken terugvallen op Frans Koelemeijer en Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit.

Nadat vrijdagmiddag 9 september de expositie met z’n allen was opgebouwd, was de unanieme conclusie dat er wederom een prachtig resultaat was geboekt.

Een heel mooi detail was de vondst van een 17e-eeuwse haardplaat afkomstig uit een Wormerse woning. Nadat Eric van der Toorn deze helemaal had opgeknapt, is de haardplaat tijdens de opening van de expositie door wethouder mevrouw Elly Fens onthult. Jan Blokker ontving bij die gelegenheid van Peter Roos een stoffelijke blijk van waardering voor al zijn werk. Op zaterdag kwamen 160 bezoekers naar de Stoomhal en op zondag 131.

Jammer dat zo’n mooie expositie alweer na twee dagen moest wijken, maar gelukkig heeft Jan ook voor een catalogus gezorgd waar alles in staat en deze is nog volop verkrijgbaar bij het Genootschap. Een deel van de expositie hopen wij her te gebruiken bij de opening van het nieuwe MFA, en tevens komt zij wellicht terug in Torenerf. U krijgt dus een herkansing.

Bewaren 26 april 2018