Torenklanken

Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer.

De redactie bestaat uit:

  • Frans Koelemeijer (eindredactie)
  • Lucie Koelemeijer
  • Jos Lap
  • Wietske van Soest (opmaak)

De redactie is bereikbaar via info@genootschapwormer.nl

Eerdere uitgaven van Torenklanken vindt u in het Archief Torenklanken