Algemene ledenvergadering donderdag 22 maart 2018

5 maart 2018 – Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering op donderdagavond 22 maart a.s. Ook niet-leden zijn welkom.

Plaats:
De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
Aanvang:
20.00 uur
Zaal open:
19.30 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ledenvergadering van 22 maart 2017
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financiƫn:
  1. Verslag van de penningmeester
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststelling jaarrekening 2017
  4. Verkiezing nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
 7. Aftredend de voorzitter, de heer P. Roos, herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris: secretaris@genootschapwormer.nl
 8. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2018
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Aansluitend

– Lezing 125 jaar Lassie door Vibeke Kingma.

Lassie maakt al lange tijd deel uit van Wormer. In haar lezing gaat Vibeke in op de vele ontwikkelingen die het bedrijf in de loop der jaren heeft door gemaakt, zowel wat betreft het bedrijfsproces als de nog immer beeldbepalende gebouwen.

Pauze

– Vertoning van een historische film.

De bedoeling is de bijeenkomst om ca. 22.00 uur af te sluiten. Graag zien we u op 22 maart a.s. in de Stoomhal. Ook niet-leden zijn van harte welkom

Het bestuur

Bewaren 5 maart 2018