ANBI

ANBI-status: 125% belastingaftrek bij schenking aan de vereniging.
Het Historisch Genootschap Wormer is door de belastingdienst erkend als een Culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn uw donaties aan de vereniging voor 125% aftrekbaar van de belastingen. Dit is geregeld in de regeling Culturele ANBI.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en leden van werkgroepen zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de activiteiten
Klik hier voor de verslagen van de algemene ledenvergaderingen en de jaarverslagen.

Financiƫle verantwoording
Klik hier voor de financiƫle jaarverslagen.

Actueel beleidsplan
Klik hier voor het actueel beleidsplan.

De bij de ANBI-status behorende openbare gegevens:

 • Naam: Historisch Genootschap Wormer
 • IBAN-nummer: NL43 RABO 0114 5401 79 t.n.v. Historisch Genootschap Wormer
 • KVK-nummer: 34242956
 • Fiscaal nummer: RSIN: 815484781

Doelstellingen van de vereniging:

 • het stimuleren van de belangstelling voor het verleden van het dorp Wormer;
 • het bij elkaar brengen van diegenen die zich bezig houden met de historie van Wormer;
 • het ondersteunen van acties tot behoud van historische waarden;
 • het vergroten van de kennis en het inzicht over de historie van Wormer;
 • het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Wormer;
 • het publiceren van de resultaten van onderzoek en andere historische gebeurtenissen;
 • het onder de aandacht brengen van de lokale historie.