Vereniging

Het Historisch Genootschap Wormer is opgericht op 15 december 2005 met als doel:

  • Het stimuleren van de belangstelling voor het verleden van het dorp Wormer;
  • het ondersteunen van acties tot behoud van historische waarden;
  • het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Wormer;
  • het publiceren van de resultaten van onderzoek en historische gebeurtenissen;
  • het houden van voorlichtingsbijeenkomsten over de geschiedenis van Wormer.