Historische filmpjes

Het verhaal van de beschuitbakkerijen in Wormer en de Beschuitstoren verteld door oud-burgemeester Peter Tange.

De steen des aanstoots. In 1734 liet de toenmalige burgemeester Simon Appel een steen aanbrengen in de Bartelsluis waarin hij hoog opgaf over zijn inventiviteit. Dat wekte de hoon van de burgers in Wormer. Zo werd de steen van Appel een ‘Steen des aanstoots’.