Uitnodiging algemene ledenvergadering

Donderdag 21 oktober a.s. is de algemene ledenvergadering van ons Genootschap. Onze leden hebben de stukken ontvangen via een extra editie van de periodiek Torenklanken 64A-2021.

Naast de behandeling van de gebruikelijke bestuursstukken kunt u een lezing verwachten over Zaanse houtbouw door Gé Sombroek. Verder vertonen we een film over de kolenhandel van Gravensteijn en presenteren we een nieuw kort filmpje over de historie van de Beschuitstoren.

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Plaats: Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer

Aan de ingang wordt u gevraagd naar de coronacheck.

Wij hopen u donderdag te kunnen begroeten.

Klik voor de agenda en het programma op ‘Meer lezen’.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ledenvergadering van 2020 (digitaal vastgesteld en gepubliceerd in Torenklanken 57)
 4. Jaarverslag 2020 van de secretaris
 5. Financiën:
  Verslag van de penningmeester
  Verslag van de kascommissie
  Vaststelling jaarrekening 2020
  Verkiezing nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend is de secretaris, de heer Arthur van Haarlem, herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris: secretaris@genootschap.nl
 7. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2022
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Aansluitend:

Lezing over ‘Zaanse houtbouw’ door Gé Sombroek

Pauze

Vertoning van twee films:

‘De Kolenfilm’, een film over de brandstoffenhandel van de familie Gravesteijn in Wormer. De film heeft betrekking op de periode 1932 tot 1962.

Première van een film over de Beschuitstoren, een korte film over de geschiedenis van de oude toren en de herbouw in 2017-2018. De film is samengesteld door Cameron Studio in Wormer in samenwerking met ons genootschap.

Bewaren 18 oktober 2021