Jan Blokker benoemd tot erelid

16 maart 2016 – Bij de voorjaarsledenvergadering 16 maart jl. is, op voorstel van het bestuur, Jan Blokker benoemd tot erelid uit erkentelijkheid voor zijn grote verdiensten voor het Historisch Genootschap Wormer.

Verder is afscheid genomen van Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit als bestuurslid. Zij blijft wel actief in de redactie van Torenklanken. In haar plaats is bij acclamatie benoemd Nico Koelemeijer. Albert Stol is eveneens met algemene stemmen herbenoemd.
De leden gingen akkoord met een contributieverhoging van € 2,50 ingaande 2017.
Na het huishoudelijk gedeelte werd door Jan Blokker een boeiende lezing gehouden over de historie van de Beschuitstoren gevolgd door een leerzame uitleg door Jan Goedhart over de nieuwbouwplannen. De bijeenkomst werd afgesloten met deel 1 van de film Wormer in beeld uit 1963. De opkomst was groot en de avond werd door elk en een als zeer geslaagd beschouwd.

Bewaren 16 maart 2016