Algemene ledenvergadering donderdag 2 juni 2022

Voor het eerst sinds lange tijd weer zonder coronabeperkingen bent u van harte welkom op de algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer.
De avond wordt gehouden op donderdag 2 juni a.s. in De Stoomhal aan het Pakhuisplein 44 in Wormer en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Naast de gebruikelijke vast te stellen stukken, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening 2021, bieden we een aantrekkelijk programma.

Agenda

Opening

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. Verslag van de ledenvergadering van 21 oktober 2021
 3. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 4. Financiën
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling jaarrekening 2021
  • Verkiezing nieuwe kascommissie
 5. Bestuursverkiezing
  Aftredend is de voorzitter, Peter Roos. Peter Roos is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering aanmelden bij de secretaris: secretaris@genootschapwormer.nl
 6. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2022.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 Aansluitend

 •  Lezing Over wevers, windmolens, werven en wetenschap door Jan Krijt.

 Pauze

 • Vertoning film Van schuim tot kraag, een reis langs de herbergen, cafés en kroegen van Wormer en Jisp.

 

Bewaren 15 mei 2022