Uitnodiging Genootschapsdag 23 november 2019

NB In verband met andere verplichtingen van onze burgemeester zal de uitreiking van het Jaarboek 2019 niet om 11.00 uur plaatsvinden, maar om 10.30 uur.

Hierbij nodigen wij u van harte uit om onze jaarlijkse Genootschapsdag te bezoeken in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer.

Net als voorgaande jaren wordt op deze dag het jaarboek gepresenteerd en uitgereikt aan de leden. Het Jaarboek 2019 zal weer veel leesplezier geven voor allen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van vroeger in Wormer en Jisp. Uiteraard is er ook een expositie van de afbeeldingen uit het Jaarboek 2019 met toelichting.

Programma

10.00-16.00 uur Uitreiking Jaarboek 2019
10.00-16.00 uur Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het jaarboek
10.30 uur Presentatie van het eerste exemplaar door René van Maanen
11.30 uur Lezing door Nico Koelemeijer over Weverij Koster
10.00-16.00 uur Verkoop uitgaven van het Historisch Genootschap

Verstrekking Jaarboek 2019
We zitten dus op 23 november voor u klaar in de Stoomhal om u het Jaarboek 2019 uit te reiken. Als u zelf niet in staat bent om het boek op die dag op te halen, graag een familielid of bekende vragen dit te doen, want de uitreiking van het restant geeft ons veel nawerk. Nabezorging van het jaarboek vindt niet meer plaats.

De leden die het jaarboek tijdens de Genootschapsdag niet hebben opgehaald kunnen dit alsnog doen bij de Beschuitstoren, Dorpsstraat 127 en wel op zaterdag 30 november tussen 10.00 en 12.00 uur of op zaterdag 7 december tussen 13.00 en 15.00 uur.

Contributie
U heeft recht op het jaarboek als u de contributie voor 2019 heeft betaald. Van 80 leden is de contributie, zijnde € 17,50, nog niet ontvangen. Contant afrekenen bij het ophalen van het jaarboek was tot dusver een optie. De wettelijke richtlijnen voor contant afstorten van geld bij de bank zijn echter aangescherpt. Daarom graag de contributie vóór 23 november 2019 overmaken op ons rekeningnummer IBAN NL43 RABO 0114 540 179 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en ‘Contributie 2019’.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met penningmeester Marc van der Hout: 075-6426181 of penningmeester@genootschapwormer.nl.

We hopen u op de Genootschapsdag weer in groten getale te ontmoeten in de Stoomhal.

Het bestuur

Bewaren 8 november 2019