Grote opkomst bij ledenvergadering op 22 maart 2017

Het gat van Wormer is een oude waterput!

22 maart 2017 – Vrijwel alle 120 stoelen in de Stoomhal waren bezet tijdens een geslaagde algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer, woensdagavond 22 maart jl.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd Arthur van Haarlem her verkozen als bestuurslid, het financieel verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend.

Daarna nam gemeentelijk archeoloog Piet Kleij ons mee in de tijd, naar de vroege middeleeuwen. Hij schetste tijdens een boeiend betoog een beeld van de ontstaansgeschiedenis van Wormer en omstreken gebaseerd op bodemvondsten en de sporen die de middeleeuws ontginners in het landschap hebben achtergelaten. Deze sporen zijn overigens hier en daar nog zichtbaar en ook sommige huidige aardrijkskundige namen verwijzen naar het vroege verleden. De heer Kleij rondde de lezing af met, voor velen onder ons, een verrassende ontknoping over ‘het gat van Wormer’. Niet een meteoriet of ander buitenaards object heeft het gat veroorzaakt maar inmiddels is duidelijk dat het gaat om een oude waterput die in vroeger tijd provisorisch is gedempt met materiaal wat langzamerhand is vergaan waarna de put instortte. De lezing werd zeer gewaardeerd en als dank ontving de spreker een attentie van voorzitter Roos ondersteunt door applaus van het publiek.

De pauze namen velen te baat om in een ontspannen sfeer met elkaar bij te praten. Daarna werd deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. De film lokte vele enthousiaste reacties uit van het publiek over het Wormer van toen en haar bewoners. Ook dit onderdeel werd blijkens het applaus zeer op prijs gesteld.

Al met al kan terug worden gezien op een zeer geslaagde bijeenkomst.

Bewaren 22 maart 2017