Geslaagde expositie in de Stoomhal

15 september 2015 – Ons Genootschap heeft zich tijdens de afgelopen (14 en 15 september) Monumentendagen uitstekend gepresenteerd met een expositie over het landelijke thema ‘Kunst en Ambacht’.

Zowel de geëxposeerde afbeeldingen als de fraaie catalogus zijn in kleur uitgevoerd. We mochten in totaal 360 geïnteresseerde bezoekers verwelkomen die uitgebreid kennisnamen van al het moois wat tentoon was gesteld. Ook de mogelijkheid om daarnaast met bekenden van gedachten te wisselen over zaken uit verleden en heden, werd ruim benut.

Verheugend is verder dat zich diverse nieuwe leden hebben aangemeld.

Bewaren 15 september 2015