Algemene Ledenvergadering 21 mei 2015

21 mei 2015 – Voorzitter Peter Roos opende omstreeks 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering met een welkomstwoord en wikkelde vervolgens voortvarend het huishoudelijk gedeelte af.
Het verslag van de vorige ledenvergadering van de hand van secretaris Arthur van Haarlem werd ongewijzigd vastgesteld.

Penningmeester Marc van der Hout gaf vervolgens met behulp van lichtbeelden uitleg over het financieel verslag van 2014 en de begroting voor 2015, beide sluitend met een positief saldo.

De heer Kuijper van de kascommissie, tevens bestaande uit dhr. Waal meldde geen onrechtmatige uitgaven en een correcte weergave van de financiën te hebben aangetroffen. De penningmeester verkreeg middels applaus decharge van de vergadering. Het belang van toestemming voor automatische incasso werd nogmaals benadrukt. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de heren Waal en Bolleman met dhr. Kuijper als reserve. Van de door de voorzitter gememoreerde activiteiten van ons Genootschap vielen op, de organisatie van een tentoonstelling in de Stoomhal tijdens de Monumentendagen 12 en 13 september door ons lid Jan Blokker en de presentatie van de nieuwe website. Ten slotte werden tijdens de rondvraag een aantal opmerkingen tot tevredenheid beantwoord.

Al met al een zeer geslaagde ledenvergadering hoewel het jammer was dat de opkomst, 45 personen, niet groot was.

Bewaren 22 mei 2015