Jaarboeken 2010 t/m 2022

 

Jaarboek 2022
Het industrieel erfgoed van de globalisering; De dronken dominee; De katholieke kerk van Jisp 1435-1572; De herdenking van de vrede van Münster; Akers in Jisp en Wormer Wormer families: de familie Wakker; De beeldenstorm in Jisp 1567.

Prijs € 20,00
Bestellen

 

Jaarboek 2021
Inleiding; De heiligen van Wormer; Het hoogste lied! De zangcarrière van Jan Mak; Wormer en Jisp tijdens de Late Middeleeuwen; Bakker Flentrop; Twee wonderlijke Wormer muzikanten in roerige tijden; Als ik me goed herinner: Seiny Klopper; Decino; 15 jaarboeken; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2020
Inleiding; Maarten Donck publiceert; Een gemak van zeven of acht brillen voor School West; Als ik me goed herinner: Henk Eeuwen; De Prins van Orange; Een geboorte op een ongewone plek; Stoomolieslagerij De Liefde; Wonen op dalende bodem; Wormer en Jisp tijdens de Late Middeleeuwen; Het dagboek van Koos en Gerard Graas; Nu nogte nooyt niet; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2019
Inleiding; Weverijen in Wormer (2); #MeToo in 1685; Daden gaan woorden te boven; Als ik me goed herinner: Grietje Langenberg-Rot en Rika Potgieter-Rot; De ledezetters van Jisp; Een burgemeester op de vlucht; Wat was dat een lekker meissie!; Tussen Mariahoeve en Mariastraat; Het Waterlands Archief; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2018
Inleiding; Daden gaan worden te boven (2); Een aarzelend begin van de volkshuisvesting in Wormer; Als ik me goed herinner, Piet Oly; Tussen Karnsloot en Mariahoeve; Beschuitstoren van Henk Floore; Wormer families: De familie Floore; Hoe het Muijsje nog een staartje kreeg; De weidemolens van de firma Rem; Urk aan de Zaan; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2017
Inleiding; Een lang gekoesterde wens; Wormer ontwaakt; De opkomst van het volleybal in Wormer; Van golvend naar vlak land: Wormer in de Middeleeuwen; Als ik mij goed herinner: IJbert Willems; Daden gaan woorden te boven; Weverijen in Wormer; ‘Een droevigh verschil’; Het huis van de beschuiten; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2016
Inleiding; Brandwezen van Wormer; Een echtelijke twist in Wormer; Kooplieden in Jisp; Joods roofgoed werd in Wormer vermalen; Het kloosterleven van monniken uit Jisp en Wormer; Als ik me goed herinner: Tine van Soolingen; Oudste afbeelding De Eendracht; De eeuwigdurende rentebrief van 1456; Rumoer in de Wormer gemeenteraad rond 1850; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2015
Inleiding; Kunstzinnige aspiraties in de familie Wildschut; Zorg anno 1757; Asbest, ik eet het spul desnoods op mijn brood; De bewogen geschiedenis van ondernemersfamilie Slooten uit Wormer; De Dorpsstraat, de pastoor en de koning van Spanje; De bouw Josefschool in het begin van de vorige eeuw; Correctie Jaarboek 2014; Graaf Floris V schonk Wormer tolvrij; Als ik me goed herinner: Cees Gravesteijn; De burgemeestersfamilie Wildschut in Jisp; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Uitverkocht

 

Jaarboek 2014
Inleiding; Wormer en Jisp op de kaart gezet; Een dorpsdrama; Een lelijck lietge; Samen pompen of verzuipen; Als ik me goed herinner: Cees Meijer; ‘De Martelarie en Dood van Geertruid Ardiaansz. Simons Dogter tot Wormer’; Ziekenfonds Wormer en omstreken; Arbeiderswoningen in Jisp; De oudste foto van Eensgezindheid; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2013
Inleiding; Een industriewand van houten pakhuizen aan de Veerdijk; Het kerstoproer in Wormer en Jisp in 1534; Wormer families: familie De Wit; Toen en nu; Jac. Jongert; Als ik me goed herinner; Smartengeld in 1617; De ondergang van papierfabriek De Eendracht; Sterke mannen en kloekmoedige vrouwen; Over onze auteurs; Index op persoonsnamen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2012
Inleiding; Honderd jaar geleden, 1912: Een heel bijzonder jaar; Het visconcours van Onderling Genoegen; De boerderij van Franzen; Wormer families: de familie Mak; Honderd jaar Gemengde Zangvereniging Harmonie; Correcties op Jaarboek 2011; Als ik me goed herinner: Piet Lebert; Restauratie van het kerkscheepje van de Nieuwe Kerk; Natuur en landschap van Wormerland in het verre verleden; Een opmerkelijke kaart van de bannen Wormer en Jisp; Een schans in Wormer op de kaart van Lucas Jansz. Sinck; het zevende jaar van ons Genootschap; Over onze auteurs; Indexen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2011
Inleiding; Wormer families: de bakkersfamilie Kaskes; Ons badhuis; Jacob Janse, de man die in drie eeuwen leefde (1698-1808); Als ik me goed herinner: Frans Room; De overval op het gemeentehuis; Het mysterieuze einde van Klaas Taamse; De Strassenroller op de Schansbrug; Een trieste zaak; Burgerlijke stand 200 jaar. Een jubileum in het Waterlands Archief; het zesde jaar van ons Genootschap; Over onze auteurs; Indexen.

Prijs € 15,00
Bestellen

 

Jaarboek 2010
Inleiding; De Zaanbrug, een Wormerveerse tolbrug; Minnenijd leidt tot geweld; Als ik me goed herinner: Jan Vink; Huisnummering in Wormer; De kanaalkwestie (2); Correctie op Jaarboek 2009; Kanovereniging ‘De Zwetplassers’ 75 jaar; Wormer families: de familie Meijer; Verval en torenval. De teloorgang van de oude Wormer kerk; Het kerkscheepje in de Nieuwe Kerk; De schippers van Wormer voor 1550; Het vijfde jaar van ons Genootschap; Over onze auteurs; Indexen.

Prijs € 15,00
Bestellen