Algemene ledenvergadering donderdagavond 28 maart 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering op donderdagavond 28 maart a.s

Plaats: De Stoomhal Pakhuisplein 44 te Wormer
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ledenvergadering van 22 maart 2018
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Financiën:
  • Verslag van de penningmeester
  • Verslag van de kascommissie
  • Vaststelling jaarrekening 2018
  • Verkiezing nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Met het oog op de toegenomen activiteiten wordt voorgesteld het bestuur met een lid uit te breiden. Hiertoe wordt voorgedragen ons lid de heer M. Grandiek, De Karsseboom 18 Wormer. De heer Grandiek heeft onder meer de bouw van de Beschuitstoren begeleid en is sinds 1 januari jl. directievoerder bij het Centraal Bureau Bouwbegeleiding.
  Aftredend de penningmeester, de heer Marc van der Hout, herkiesbaar
  Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden aangemeld bij de secretaris, secretaris@genootschapwormer.nl
 7. Toelichting op de activiteiten van ons Genootschap in 2019
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Aansluitend:

 • Lezing “De molens van Wormer” door Sjors van Leeuwen. In zijn lezing gaat Sjors van Leeuwen onder meer in op de meelmolens voor de beschuitbakkerijen, de oliemolens langs de Zaan en de teloorgang van deze ooit zo bepalende onderdelen van het dorpsbeeld.
 • Pauze

 • Vertoning van een historische film.
 • De bedoeling is de bijeenkomst om ca. 22.00 uur af te sluiten.
  Graag zien we u op 28 maart a.s. in De Stoomhal.

  Het bestuur