header_viersprong

Genootschapsnieuws november 2019

Beste lezer,
In deze editie van de nieuwsbrief van het Historisch Genootschap Wormer kijken we onder meer vooruit naar de Genootschapsdag waarop het Jaarboek 2019 zal worden gepresenteerd. Aan onze leden het verzoek om op deze dag het jaarboek op te komen halen in de Stoomhal. Dat scheelt ons een heleboel werk en het is een leuke manier om elkaar te ontmoeten, de expositie te bekijken en/of de lezing bij te wonen. Ook niet-leden zijn welkom. Graag tot ziens in de Stoomhal.
Historisch Genootschap Wormer
KOSTER_WAT002001009

Personeel van Weverij Koster, 1945. (Waterlands Archief Collectie Jan Vink WAT002001009)

Uitnodiging Genootschapsdag 23 november 2019

Hierbij nodigen wij u van harte uit om onze jaarlijkse Genootschapsdag te bezoeken in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer.
Net als voorgaande jaren wordt op deze dag het jaarboek gepresenteerd en uitgereikt aan onze leden. Het Jaarboek 2019 zal weer veel leesplezier geven voor allen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van vroeger in Wormer en Jisp. Uiteraard is er ook een expositie van de afbeeldingen uit het Jaarboek 2019 met toelichting.

Programma
10.00-16.00 uur - Uitreiking Jaarboek 2019
10.00-16.00 uur - Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het jaarboek
11.00 uur - Presentatie van het eerste exemplaar door René van Maanen
11.30 uur - Lezing door Nico Koelemeijer over Weverij Koster
10.00-16.00 uur - Verkoop publicaties van het Historisch Genootschap

Boek weer te koop

omslag voorkant Van schuim tot kraag
Tweede druk Van schuim tot kraag
Er is een tweede druk van het boek Van Schuim tot kraag beschikbaar. We hebben vijftig exemplaren bij laten drukken. Mocht u nog belangstelling hebben, neem dan even contact met ons op: 06-18099499 of franskoelemeijer@kpnmail.nl.

Waterlandse verhalen

TimeStamp:2019/09/18 09:26:16.000, Protocol:email, Destination:[m.kors@waterlandsarchief.nl]
Het geheugen van Waterland in 60 verhalen
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Waterlands Archief verscheen Het geheugen van Waterland in 60 verhalen. Het boek bevat 60 verhalen rond bekende en minder bekende archiefstukken uit het Waterlands Archief.

Foto's gezocht

BevolkinsgsregistersWAT003004658

Verborgen bevolkingsregisters op de boerderij van de familie Verdonk in de Engewormer. De foto is gemaakt op 11 mei 1945. (WAT003004658)

Oproep fotomateriaal Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog
Ik ben momenteel bezig met het samenstellen van een fotoboek over de Zaanstreek in de Tweede Wereldoorlog. Het zal in maart 2020 uitkomen bij Stichting Uitgeverij Noord-Holland. Uiteraard wil ik daarin ook foto's opnemen van Wormer gedurende de jaren 1940-'45. Een paar heb ik al, maar mijns inziens kan daar nog wel wat bij. Ik vroeg me daarom af of leden van het Historisch Genootschap Wormer of anderen wellicht over toepasselijk materiaal beschikken.
Ik ben erg benieuwd naar uw reactie. Bij voorbaat dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,
Erik Schaap, 075-631 38 19

Contributie

Leden hebben recht op het Jaarboek 2019 als u de contributie voor 2019 heeft betaald. Van meerdere leden is de contributie, zijnde € 17,50, nog niet ontvangen. Contant afrekenen bij het ophalen van het jaarboek was tot dusver een optie. De wettelijke richtlijnen voor contant afstorten van geld bij de bank zijn echter aangescherpt. Daarom graag de contributie vóór 23 november 2019 overmaken op ons rekeningnummer IBAN NL43 RABO 0114 540 179 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer en ‘Contributie 2019’.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de penningmeester: 075-6426181 of penningmeester@genootschapwormer.nl.

facebook 

Volg ons

MailPoet