HEADER_BARTELSLUIS(1)

GENOOTSCHAPSNIEUWS 14 DECEMBER 2021

Steun de restauratie van de gedenksteen van de Bartelsluis

De Bartelsluis is bij veel inwoners van Wormer bekend. Deze sluis raakte de afgelopen decennia behoorlijk in verval. Het Historisch Genootschap vangt geluiden op dat er ideeën zijn om de sluis weer in de originele staat te restaureren. Een initiatief dat wij als Historisch Genootschap Wormer graag ondersteunen; wij hopen van harte dat deze ideeën gerealiseerd kunnen worden.

Steen des aanstoots
In het boek Uit de geschiedenis van Wormer van C. Mol op pagina 94 en 95 lezen we dat ‘de vervanging van de houten sluis door een stenen in 1734 een onverkwikkelijke zaak werd, met als slot een in de sluis gemetselde “steen des aanstoots”, als symbool van de eigendunk en eerzucht van de toenmalige burgemeester Simon Appel.’

Restauratieplan
De gedenksteen is op enig moment uit de sluis verwijderd en ligt al jaren in de binnentuin van het Honig Breethuis in Zaandijk. Daar is de steen behoorlijk in verval geraakt en in stukken gebroken.
Wij hebben het plan opgevat deze gedenksteen in de oude staat te laten restaureren. Na deze restauratie kan de steen tentoongesteld worden in of bij de Beschuitstoren. En eventueel later weer in de sluis worden teruggeplaatst als de Bartelsluis gerestaureerd is.
Wij zijn van mening dat we met de restauratie van deze steen en het daarbij behorende verhaal van een zelfingenomen burgemeester wederom een belangrijk stuk van de historie van Wormer voor ons nageslacht kunnen behouden.

Financiële bijdrage
De kosten van deze restauratie worden op rond de € 5000,- geschat en omdat wij hiervoor niet over de financiële middelen beschikken, zijn we op zoek naar externe financiering.
Inmiddels hebben twee fondsen een groot bedrag toegezegd. Voor het resterende bedrag willen wij graag een beroep doen op onze leden.
Indien u de restauratie van de gedenksteen wilt steunen, vragen wij u een bedrag over te maken op de rekening van het Historisch Genootschap Wormer:

IBAN NL43 RABO 0114 5401 79 o.v.v. ‘Bijdrage gedenksteen Bartelsluis’.

Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Historisch Genootschap Wormer

Lees het volledige artikel op onze website
GEDENKSTEEN_BARTELSLUIS

Bezorging Jaarboek 2021

Doorgeven e-mailadres

Jaarboeken worden aan huis bezorgd
Omdat de Genootschapsdag dit jaar niet door kon gaan, wordt het Jaarboek 2021 via onze bezorgdienst bij alle leden van het Genootschap voor de kerst thuisbezorgd.

Bezorging buiten de Zaanstreek
Leden buiten de Zaanstreek krijgen het Jaarboek 2021 via de post. Sommige leden hebben aangegeven dat hun exemplaar bij familie of kennissen in Wormer bezorgd kan worden. Dat scheelt weer in portokosten. Wellicht geldt dat voor meerdere mensen.
Als dat het geval is, verzoeken wij u dat aan ons door te geven via: agnes.van.der.weide@kpnmail.nl

Volg ons

facebook 
Kent u leden of personen die het Genootschap een warm hart toedragen, maar nog niet zijn geabonneerd op deze digitale nieuwsbrief?
Ook zij kunnen onze berichten ontvangen in hun mailbox.
Stuur deze nieuwsbrief door of verwijs naar aanmelden e-nieuws. Zo blijft iedereen op de hoogte van het laatste nieuws en eventuele wijzigingen in onze programmering.
mailbox
MailPoet