Historisch Genootschap Wormer

De industriewand aan de Zaan in de jaren 60.

Donderdag 22 maart 2018

Aanvang 20.00 uur

Algemene ledenvergadering

Locatie:

Gebouw Mercurius van Lassie

Programma:

Lezing door Vibeke Kingma over de historie van Lassie

Historische film

 

Agenda

Genootschapsdag 2016. Foto's Albert Stol

Goede opkomst tijdens Genootschapsdag 2016 in de Stoomhal


12 november 2016 - Het was een drukte van belang in de Stoomhal zaterdag 12 november jl. Vele leden kwamen voor de uitreiking van het Jaarboek 2016. Het gratis Jaarboek, ter waarde van € 20, is ieder jaar één van de voordelen van het lidmaatschap van het Historisch Genootschap Wormer.

Bij de presentatie gaf eindredacteur René van Maanen een korte samenvatting van de inhoud van het Jaarboek waarna hij een exemplaar overhandigde aan oud-brandweercommandant Aad Molenaar. Dit als dank voor de belangrijke informatie die Cees Kingma van hem heeft ontvangen voor zijn verhaal over het 'Brandwezen van Wormer'.

Een ander hoogtepunt vormde de lezing van Dirk Pranger over zijn artikel 'De eeuwigdurende rentebrief van 1456'. Hij mocht zich verheugen in een aandachtig gehoor van ruim dertig personen.

Overigens bleef het de gehele dag gezellig druk en veel bezoekers genoten van de expositie van de afbeeldingen opgenomen in het Jaarboek, maar zeker ook van elkaars gezelschap.