Historisch Genootschap Wormer

Zaterdag 18 november 2017

Genootschapsdag

10.00 - 16.00 uur

Locatie: Café Groos

Met o.a. uitreiking Jaarboek

Agenda 2017

Geslaagde expositie in de Stoomhal


September 2015 - Ons Genootschap heeft zich tijdens de afgelopen (14 en 15 september) Monumentendagen uitstekend gepresenteerd met een expositie over het landelijke thema ‘Kunst en Ambacht’.

Zowel de geëxposeerde afbeeldingen als de fraaie catalogus zijn in kleur uitgevoerd. We mochten in totaal 360 geïnteresseerde bezoekers verwelkomen die uitgebreid kennis namen van al het moois wat tentoon was gesteld. Ook de mogelijkheid om daarnaast met bekenden van gedachten te wisselen over zaken uit verleden en heden, werd ruim benut.

Verheugend is verder dat zich diverse nieuwe leden hebben aangemeld.

Zo zag de instustriewand aan de Zaan eruit in 1910.