Historisch Genootschap Wormer

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2015


Voorzitter Peter Roos opende omstreeks 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering met een welkomstwoord en wikkelde vervolgens voortvarend het huishoudelijke gedeelte af.

Het verslag van de vorige ledenvergadering van de hand van secretaris Arthur van Haarlem werd ongewijzigd vastgesteld.

Penningmeester Marc van der Hout gaf vervolgens met behulp van lichtbeelden uitleg over het financieel verslag van 2014 en de begroting voor 2015, beide sluitend met een positief saldo.

Dhr. Kuijper van de kascommissie, tevens bestaande uit dhr. Waal meldde geen onrechtmatige uitgaven en een correcte weergave van de financi├źn te hebben aangetroffen. De penningmeester verkreeg middels applaus decharge van de vergadering. Het belang van toestemming voor automatische incasso werd nogmaals benadrukt. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de heren Waal en Bolleman met dhr. Kuijper als reserve. Van de door de voorzitter gememoreerde activiteiten van ons Genootschap vielen op, de organisatie van een tentoonstelling in de Stoomhal tijdens de Monumentendagen 12 en 13 september door ons lid Jan Blokker en de presentatie van de nieuwe website. Ten slotte werden tijdens de rondvraag een aantal opmerkingen tot tevredenheid beantwoord.

Al met al een zeer geslaagde ledenvergadering hoewel het jammer was dat de opkomst, 45 personen, niet groot was.Film en lezing: de thuisblijver heeft wat gemist

Op 21 mei jl. was aansluitend aan de ALV een vertoning van de film "Van de Zaan gezien". Een boeiende film over de teloorgang van de industrie├źn langs de Zaan waarin vakbondsman Klaas Kingma op authentieke wijze commentaar geeft op de ontwikkelingen in die tijd.

Hierna volgde de lezing van Cees Kingma over de ontwikkelingen van de bedrijvigheid langs de Zaanoever in Wormer sinds de 19e eeuw en de wijze waarop pakhuizen verloren gingen maar gelukkig ook deels zijn behouden. De geheel eigen wijze van presenteren van de heer Kingma maakte het geheel tot een boeiende verhandeling. Hoewel lang niet alles was verteld sloot hij om der wille van de tijd omstreeks 22.15 uur af met een beeld van het ontwerp voor de nieuwe Zaanbrug met de constatering dat de fietstunnel ontbreekt en dat daarnaast het hek bij de Lassiefabriek weg moet om weer een doorgaande route voor voetgangers en fietsers langs de Zaanoever te verkrijgen zoals het vroeger was. De zaal beaamde dit met applaus.

Roeier op de Zaan met in de verte de veerdienst van Alkmaar Packet.

Agenda

Tolheffing op de Zaanbrug gold tot 24 december 1942 om 16.00 uur.