Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer

Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer

De Zaanbrug in 1894. Foto Adrianus Wildschut

Archief nieuwsberichten

Zaans Erfgoedmarkt op zaterdag 13 juni 2015

Juni 2015 - Na twee succesvolle voorgangers – in 2007 op het Hembrugterrein en in 2009 in de Chocoladefabriek – organiseert Vereniging Zaans Erfgoed opnieuw een erfgoedmarkt, dit keer met als thema ‘De Zaan als levensader’. Meer lezen

Films en lezing - ALV 21 mei 2015

Mei 2015 - Op 21 mei jl. was aansluitend aan de ALV een vertoning van de film Van de Zaan gezien. Een boeiende film over de teloorgang van de industrieën langs de Zaan waarin vakbondsman Klaas Kingma op authentieke wijze commentaar geeft op de ontwikkelingen in die tijd. Aansluitend volgde een lezing van Cees Kingma met de titel Eerherstel voor de ‘Houten Zaanwand' langs de Veerdijk. Meer lezen

Winkeltjesboek voor Zorgcentrum Torenerf

Juni 2015 - Het Historisch Genootschap Wormer heeft in Zorgcentrum Torenerf 32  wissellijsten opgehangen met afbeeldingen van ‘Mensen in Wormer’. Verder zijn 50 exemplaren van het Winkeltjesboek, geschonken door Jan Blokker, aangeboden op de openingsochtend aan locatiemanager Ton van 't Veer. Meer lezen

Geslaagde expositie in de Stoomhal

September 2015 - Ons Genootschap heeft zich tijdens de afgelopen (14 en 15 september) Monumentendagen uitstekend gepresenteerd met een expositie over het landelijke thema ‘Kunst en Ambacht’. Meer lezen

Fototentoonstelling Adrianus Wildschut

November 2015 - Op zaterdag 28 november 2015 organiseerden de Oudheidkundige Commissie Jisp, de Stichting Vrienden van de Jisperkerk
en het Historisch Genootschap Wormer gezamenlijk een fototentoonstelling met oude foto's van Adrianus Wildschut (1872-1944), zoon van de burgemeester van Jisp rond de eeuwwisseling.
Meer lezen

Geslaagde Genootschapsdag 2015

November 2015 - Op 21 november 2015 was het weer zo ver: de jaarlijkse Genootschapsdag. Op deze dag werd het eerste exemplaar van het tiende Jaarboek uitgereikt door eindredacteur René van Maanen aan burgemeester Tange. Meer lezen

Voorjaarsledenvergadering 2016

Maart 2016 - Op woensdagavond 16 maart 2016 hield het Historisch Genootschap Wormer haar voorjaarsledenvergadering. Jan Blokker gaf een lezing over de historie van de Beschuitstoren. Hierna volgde een toelichting op de herbouwplannen van de toren. Verder stond de vertoning van de historische film Wormer in beeld uit 1963 op het programma.

Jan Blokker benoemd tot erelid


Maart 2016 - Bij de voorjaarsledenvergadering 16 maart jl. is, op voorstel van het bestuur, Jan Blokker benoemd tot erelid uit erkentelijkheid voor zijn grote verdiensten voor het Historisch Genootschap Wormer. Meer lezen

  

Expositie historische afbeeldingen in Torenerf

Maart 2016 - Op dinsdag 15 maart is door het Historisch Genootschap Wormer opnieuw een expositie ingericht met historische afbeeldingen in Torenerf. Meer lezen

Interview Zaanradio met de voorzitter


Mei 2016 - In het programma VIP (Vrijwilliger in the Picture) wordt wekelijks een vrijwilliger gevraagd te vertellen over haar/zijn activiteiten. Op zondag 8 mei 2016 was Peter roos, voorzitter van ons Genootschap, in de studio van Zaanradio om over het Historisch Genootschap te vertellen.

Beschuitstoren komt terug in Wormer!


19 april 2016 - Op dinsdag 19 april jl. heeft de gemeenteraad van Wormerland besloten dat de Beschuitstoren wordt teruggebouwd. Bijna op de plek waar hij sedert eeuwen heeft gestaan tot hij in 1896 werd gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van de toren in combinatie met kantoorruimte en drie appartementen in de sociale huursector. Voor het Historische Genootschap Wormer is er plek ingeruimd op de begane grond en op de eerste verdieping van de toren, voor oplsag en expositie. Voorwaar een prachtig besluit waar we heel bij mee zijn. Hulde aan het gemeentebestuur, Wormer Wonen en de Stichting Beschuitstoren!

Jaarboek 2016

Oktober 2016 - De redactie van het Jaarboek is druk doende met de volgende uitgave. Acht artikelen hebben we voor u. We zeilen door de eeuwen heen, vanuit de Middeleeuwen tot het heden. Wormer koos, na later bleek, de verkeerde kant in de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1340-1490). Dat kwam ons, letterlijk, duur te staan want om de strafboete te betalen, die de overwinnaar ons oplegde, moest fors geleend worden. De rente over deze lening was ‘eeuwigdurend’. We lezen wie deze rente ontving en wat er allemaal met de rente werd gefinancierd. Meer lezen

Veel succes tijdens zonnige
Open Monumentendagen 2016


10 en 11 september 2016 - Het Genootschap kan terug zien op een bijzonder geslaagde editie van de Open Monumentendagen dit jaar. Met een uitgebreid programma werd veel publiek getrokken. De expositie van Jan Blokker in de Stoomhal ontving van de 290 bezoekers alom lof. Dit gold eveneens voor burgemeester Peter Tange met zijn lezing over de geschiedenis van het burgemeesterschap in een volle Machinekamer in de Stoomhal.

Daar werd tussendoor doorlopend de historisch film Leven na de rijst vertoond. Ook hiervoor was continu belangstelling.

Op uitnodiging van het Genootschap waren zaterdag tevens Piet Kleij en Cassandra Scheffer van het archeologisch depot aanwezig om bodemvondsten te beoordelen. Veel scherven werden niet ingebracht maar wel veel verhalen die een vervolg zullen krijgen.

Een geheel nieuw programmaonderdeel betrof de Jac Jongert-wandeling georganiseerd door Frans Koelemeijer waar vooraf al veel belangstelling voor was vanuit de pers. De fijnproevers hebben ervan genoten.

Eveneens nieuw waren op zondag drie vaartochten op de Zaan van 'sluis tot sluis' met een boot van de Poelboerderij. Een overweldigend succes met 's ochtends een bijna volle boot en 's middags twee maal volle bak.
Om met de woorden van Jan Blokker te spreken: ‘Het waren mooie dagen!’

Impressie van het herbouwplan.
Bron: Stichting Beschuitstoren

De Beschuitstoren komt terug in Wormer!

Op dinsdag 19 april jl. heeft de gemeenteraad van Wormerland besloten dat de Beschuitstoren wordt teruggebouwd. Bijna op de plek waar hij sinds eeuwen heeft gestaan tot hij in 1896 werd gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van de toren in combinatie met kantoorruimte en drie appartementen in de sociale huursector. Voor het Historisch Genootschap Wormer is er plek ingeruimd op de begane grond en eerste verdieping van de toren, voor opslag en expositie. Voorwaar een prachtig besluit waar we heel blij mee zijn. Hulde aan het gemeentebestuur, Wormer Wonen en de Stichting Beschuitstoren!

22 maart - 20.00 uur

Algemene ledenvergadering

In de Stoomhal

Lezing door Vibeke Kingma over de historie van Lassie

Historische film


Juni t/m september

Expositie Torenerf

Thema: Hoe de boer uit Wormer verdween


8 en 9 september

Open Monumentendagen

In de Stoomhal

Expositie over de Beschuitstoren

Agenda

Genootschap aanwezig bij opening
Winkelcentrum Plaszoom


8 oktober 2016 - Op zaterdag 8 oktober jl. was het Historisch Genootschap aanwezig in het nieuwe winkelcentrum 'De Omlsag' ter gelegenheid van de officiële opening van het centrum en de Multifunctionele Accommodatie. Allerlei groepen waren  aanwezig op een soort markt van initiatieven in Wormer. Het Historisch Genootschap gaf daar ook acte de présence. Als u de expositie in de Stoomhal had gemist op de Open Monumentendagen van 10 en 11 september jl., dan kon u daar nog een deel van de expositie bekijken. Uiteraard was ook de catalogus die bij de expositie hoorde te koop.

Goede opkomst tijdens Genootschapsdag 2016


12 november 2016 - Het was een drukte van belang in de Stoomhal zaterdag 12 november jl. Vele leden kwamen voor de uitreiking van het Jaarboek 2016. Het gratis Jaarboek, ter waarde van € 20, is ieder jaar één van de voordelen van het lidmaatschap van het Historisch Genootschap Wormer. Meer lezen

Lezing Verdwenen graan, verdwenen boerderijen

Op 22 maart 2017 houdt gemeentelijk archeoloog Piet Kleij een lezing over Wormer in de middeleeuwen. De landbouw speelde destijds een grote rol. Op welke plekken stonden toen boerderijen en hoe zagen ze eruit? En wat valt er nog meer te vertellen over Wormer in de middeleeuwen?

Na de lezing wordt deel twee van de historische film Wormer in beeld vertoond. Voorafgaand aan de lezing en film wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden van het Historisch Genootschap Wormer.

De bijeenkomst vindt plaats in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom.

Grote opkomst bij ledenvergadering

22 maart 2017 - Vrijwel alle 120 stoelen in de Stoomhal waren bezet tijdens een geslaagde algemene ledenvergadering van het Historisch Genootschap Wormer, woensdagavond 22 maart jl.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte werd Arthur van Haarlem herverkozen als bestuurslid, het financieel verslag goedgekeurd en de penningmeester decharge verleend. Meer lezen

Het gat van Wormer 1975 - Geen inslag van een meteoriet of buitenaards object, maar een oude waterput, onthulde gemeentelijk archeoloog Piet Kleij.

Genootschap werkt mee aan feestweek in Torenerf

Juni 2017 - Ook dit jaar houdt het Genootschap weer een expositie in Torenerf die aanvangt  tijdens de start van de feestweek op maandag 12 juni. Verder verzorgen wij een filmochtend op woensdag 14 juni en vertonen dan de films Bejaardenuitjes in de jaren 1937, '38, '39, '47 en de film Lassie, alles over rijst, aanvang 10.15 uur. Meer lezen

Het vaandel van het burgercorps te Wormer 1787. Bron: ZOV-Collectie Zaans Museum.