Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer

Agenda 2016

Za 8 okt 2016

Opening winkelcentrum

Plaszoom

Deel expositie Open Monumentendagen


Half nov 2016

Genootschapsdag

Met o.a. uitreiking

Jaarboek 2016

De Zaanbrug vereeuwigd door Adrianus Wildschut in 1894.

Impressie van het herbouwplan.
Bron: Stichting Beschuitstoren

De Beschuitstoren komt terug in Wormer!

Op dinsdag 19 april jl. heeft de gemeenteraad van Wormerland besloten dat de Beschuitstoren wordt teruggebouwd. Bijna op de plek waar hij sinds eeuwen heeft gestaan tot hij in 1896 werd gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van de toren in combinatie met kantoorruimte en drie appartementen in de sociale huursector. Voor het Historisch Genootschap Wormer is er plek ingeruimd op de begane grond en eerste verdieping van de toren, voor opslag en expositie. Voorwaar een prachtig besluit waar we heel blij mee zijn. Hulde aan het gemeentebestuur, Wormer Wonen en de Stichting Beschuitstoren!

Fotowerkgroep Historisch Genootschap

Bij het Historisch Genootschap komen regelmatig schenkingen binnen, waaronder foto’s van vroeger. Het beleid van het Genootschap is om deze foto’s in bruikleen te geven aan het Waterlands Archief waar het materiaal onder goede condities wordt bewaard en via de beeldbank is te raadplegen. Meer lezen

Uitleg aan de Fotowerkgroep door Els Mak in het Waterlands Archief.

Gepensioneerden van VGZ Wormer in  het Openluchtmuseum te Arnhem.

Gezocht: spullen van Van Gelder Zonen

Na jaren van een zwervend en onzeker bestaan heeft het 'Van Gelder Archief' uiteindelijk onderdak gevonden in het Waterlands Archief in Purmerend. Het formele archief van Van Gelder Zonen is in 1982 door de curatoren in het faillissement van de Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. te Amsterdam in bewaring gegeven. Dit archief is ontsloten en is in te zien in het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Meer lezen

Het Genootschap pakt royaal uit voor de Open Monumentendagen 2016

Natuurlijk ook deze keer een expositie in de Stoomhal, nu over het thema ‘Iconen en symbolen’. Er is hier echter veel meer te doen. Op zaterdag
10 september een
inbrengdag voor bodemvondsten, een lezing door burgemeester Tange over de betekenis van gemeentelijke attributen vroeger en nu en een film over de geschiedenis en herbestemming van pakhuis Hollandia. Dat de koffie klaar staat spreekt voor zich.

Ook op zondag 11 september is de expositie te bezoeken en de film te zien en verder is er de mogelijkheid om per boot onder deskundige uitleg de Zaanoever van sluis tot sluis te bezichtigen. En dat is nog niet alles. Op de zaterdag is vanuit Groos een zogenaamde Jongertwandeling uitgezet van ongeveer 2,5 km langs verschillende monumenten en historische locaties. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij Groos waar dan tevens een powerpointpresentatie over Jac. Jongert is te zien. Programma

Bedrijvigheid aan de Zaan door G. Filet. Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Veel succes tijdens zonnige
Open Monumentendagen 2016


10 en 11 september 2016 - Het Genootschap kan terug zien op een bijzonder geslaagde editie van de Open Monumentendagen dit jaar. Met een uitgebreid programma werd veel publiek getrokken. De expositie van Jan Blokker in de Stoomhal ontving van de 290 bezoekers alom lof. Dit gold eveneens voor burgemeester Peter Tange met zijn lezing over de geschiedenis van het burgemeesterschap in een volle Machinekamer in de Stoomhal.

Daar werd tussendoor doorlopend de historisch film Leven na de rijst vertoond. Ook hiervoor was continu belangstelling.

Op uitnodiging van het Genootschap waren zaterdag tevens Piet Kleij en Cassandra Scheffer van het archeologisch depot aanwezig om bodemvondsten te beoordelen. Veel scherven werden niet ingebracht maar wel veel verhalen die een vervolg zullen krijgen.

Een geheel nieuw programmaonderdeel betrof de Jac Jongert-wandeling georganiseerd door Frans Koelemeijer waar vooraf al veel belangstelling voor was vanuit de pers. De fijnproevers hebben ervan genoten.

Eveneens nieuw waren op zondag drie vaartochten op de Zaan van 'sluis tot sluis' met een boot van de Poelboerderij. Een overweldigend succes met 's ochtends een bijna volle boot en 's middags twee maal volle bak.

Om met de woorden van Jan Blokker te spreken: ‘Het waren mooie dagen!’

Genootschap aanwezig bij opening winkelcentrum Plaszoom


Op zaterdag 8 oktober a.s. zal het Historisch Genootschap aanwezig zijn in het nieuwe winkelcentrum Plaszoom ter gelegenheid van de officiële opening van het winkelcentrum en de Multifunctionele Accommodatie. Allerlei groepen zijn daar aanwezig op een soort markt van initiatieven in Wormer. Het Historisch Genootschap zal daar ook acte de présence geven. Als u de expositie in de Stoomhal hebt gemist op de Open Monumentendagen van 10 en 11 september jl., kunt u daar een deel van deze expositie nog bekijken. Uiteraard is dan ook de bijzonder interessante catalogus die bij de expositie hoort te koop.

Eerdere berichten vindt u in het